banner
ร่วมเป็นตัวแทนจำหน่ายกับเรา ไปที่ Order คลิก ลงทะเบียนร้านค้าได้เลย หรือ ลูกค้าสามารถสั่งซื้อออนไลน์ก็ได้ วิธีการสั่งซื่อ 1.คลิกเมนู Order 2.กรอกเบอร์โทรศัพท์ 3.กรอกที่อยู่ในการจัดส่งให้ถูกต้อง 4.เลือกสินค้าที่ต้องการ 5.ยืนยันการชำระเงิน การสั่งซื้อสำเร็จ ลูกค้าสามารถแก้ไขข้อมูลส่วนตัว หรือ ตรวจสอบรายการสั่งซื้อได้ 1.คลิกเมนู Account


ลูกค้าเยื่ยมชม ออนไลน์ ทั่วไป ไม่มี Point

!!! อยู่ระหว่างการปรับปรุง ยังใช้งานไม่ได้


กำลังปรับปรุง

รหัส 00001
แก้วน้ำ

แลก 200 Point
กำลังปรับปรุง

รหัส 00002
ร่ม

แลก 250 Point
กำลังปรับปรุง

รหัส 00003
ร่ม2

แลก 250 Point